Obsługa podatkowa

Kompleksowe usługi księgowe to – obok prowadzenia ksiąg i bieżących rozliczeń – także rozeznanie w często zmieniających się i podlegających różnym interpretacjom przepisach skarbowych. Posiadanie takiej wiedzy to nierzadko klucz do finansowego sukcesu firmy. Profesjonalne doradztwo podatkowe, które zapewnia bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej i przyczynia się do prężnego rozwoju firmy, jest jedną z wielu usług oferowanych przez nasze biuro rachunkowe. W jej zakres wchodzi m.in.:

 • obsługa podatkowa poznańBieżące doradztwo podatkowe w zakresie wszystkich podatków
 • Audyt podatkowy, badania miesięczne, kwartalne i roczne
 • Pomoc w opracowaniu procedur audytu wewnętrznego w spółce
 • Opinie podatkowe i konsultacje w zakresie wszystkich podatków
 • Opinie podatkowe i konsultacje dotyczące skutków fuzji, podziałów
  i aportów
 • Opinie podatkowe i konsultacje dotyczące zbycia i nabycia przedsiębiorstwa
 • Konsultacje dotyczące prawidłowości wdrożenia przyjętych rozwiązań podatkowych
 • Analiza umów pod kątem skutków podatkowych
 • Szacowanie ryzyka podatkowego przyjętych rozwiązań podatkowych
 • Sprawy dotyczące nieujawnionych źródeł dochodów i przychodów